VG3 praksiskandidatkurs BUA (KNEIS)

GiRos.png - Klikk for stort bilde Er det på tide å ta fagbrevet i barne- og ungdomsarbeiderfaget? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset er samlingsbasert og nettstøttet, og fører fram til praksiskandidateksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget.  Kurset er gratis for dem som kommer inn, og er åpent for ansatte i kommunale og private virksomheter i hele Salten. Oppstart 22. september 2017! Det kan være mulig å starte også underveis i kurset - kontakt oss!

Generelt
Dette BUA-kurset arrangeres av RKK Salten i samarbeid med Kompetansenettverk i Salten (KNEIS). KNEIS er navnet på det regionale samarbeidet mellom kurssentrene OPUS Bodø, OPUS Fauske, OPUS Meløy og OPUS Saltdal. Kurset gis til deltakere i vertskommunene for de nevnte OPUS-ene og relevante nabokommuner.

Kursets formål og innhold
Fagbrev KNEIS-BUA 1 - Klikk for stort bilde Dette er et eksamensforberedende kurs for praksiskandidateksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset gir deg best mulig forutsetninger for å bestå (og gjøre det godt på) denne eksamenen.

Kurset er beregnet på personer som har minst 3 års erfaring fra arbeid med barn og unge og som dermed kan meldes opp til fagprøven relativt kort tid etter eksamen. Faginnholdet legges opp slik at det passer for deltakere med en del praksis fra fagområdet. Dette betyr at vi ikke går gjennom det mest grunnleggende i faget, men forventer at deltakerne skal ha fundamentet med seg gjennom jobben sin.

Vi baserer opplæringa på undervisning der deltakere som har mulighet, møter hverandre og læreren i klasserommet., De som ikke har anledning til å være tilstede kan være på undervisninga via toveis lyd/bildeoverføring. Undervisninga er lagt til et antall fredag-lørdagssamlinger og på dagtid enkelte ukedager gjennom skoleåret.
 
Du skal gjøre oppgaver, mange av dem er praksisrelatert (du kan prøve ut noe på jobb og skriver om resultatet). Disse sender du via Internett til faglærerne for å få kommentarer. Du må derfor ha tilgang til datamaskin og ha en basiskunnskap i bruken av den. På startsamlingen får du en innføring i de hjelpemidlene som brukes i kurset (f.eks. hvordan delta i en videkonferanse med PC-en din, etc.).
 

Det er frivillig å skaffe seg lærebøker. Vi anbefaler likevel at du gjør det for å få tilstrekkelig faglig dybde i studiet og kunne levere best mulig svar på eksamen.

 

Realkompetanse: godkjent praksis og tidligere utdanning
Det er viktig at du har nok godkjent praksis i faget, slik at du får best mulig utbytte av kurset. For å få dokumentert dette, registrer deg via lenken til Vigo nederst i denne artikkelen, og sender inn kopi av papirene dine til Nordland fylkeskommune for å dokumentere praksisen din.

For å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider finnes det flere alternativer:

  1. Læretid 2 år som voksenlærling. Velges dette alternativet, trenges også fellesfag (norsk, engelsk, matematikk). 
  2. Ha 5 år relevant praksis i faget, bestå praksiskandidateksamen og deretter melde seg opp til fagprøven. 

Dette kurset er beregnet for deg som vil samle praksis og ta praksiskandidateksamen. Hvis du ønsker å følge kurs etter den første kategorien, kan du vurdere vårt standard BUA-kurs via Nettskolen i Nordland

Du kan starte på kurset selv om du ikke har nok praksis til å ta fagprøven rett etter teorieksamen.

Oppstart og varighet
Samlingene er planlagt til følgende tidspunkt:

  • Kick-off (startsamling): 21. og 22. september 2017 (uke 38) på Fauske.
  • Plan for de resterende samlingene og undervisningsdagene kunngjøres på kick-off..

Samlingene er normalt kl. 17:30-20:00 fredager og 09:00-15:00 lørdager, pluss noe undervisning på dagtid gjennom året.

Eksamen
Du må avlegge en 5-timers skriftlig praksiskandidateksamen på VG3-nivå i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Har du tilstrekkelig praksis, kan du melde deg opp til fagprøven straks du har bestått teorieksamen.

Eksamensdato er satt til 4. juni 2018.

Priser
Undervisningen på kurset er gratis for deltakerne. Å bruke lærebøker er frivillig, og ønsker du å bruke lærebøker, må disse skaffes for egen regning. Eksamensavgiften dekkes av oss ut fra bestemte kriterier.

Kontakt
For mer informasjon, kontakt RKK v/Monica Sundsfjord, monica.sundsfjord@rkksalten.no 

Slik søker du

  1. Henvend deg til RKK Salten v/Monica Sundsfjord.
  2. Vi trenger å ha deg realkompetansevurdert, og du må derfor etter også registrere deg her: Vigo.no -> Voksenopplæring og sende inn papirene dine til Nordland fylkeskommune. Merk søknaden "KNEIS BUA" i kommentarfeltet. Hvis du ikke får til eller rekker å gjøre dette før oppstart, hjelper vi deg med å få dette til på startsamlingen.
Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS