Systemutvikling

Systemutvikling - skreddersydde IT-løsninger

OK hånd - Klikk for stort bilde

OPUS Bodø utvikler arbeidssparende og kvalitetssikrende datasystemer for Nordland fylkeskommune og andre samarbeidspartnere. Vår hovedfokus er på web-baserte systemer for lett tilgang.

Systemutvikling - den digitale verden - Klikk for stort bilde

OPUS Bodø har mange års erfaring med utvikling av datasystemer utviklet spesialtilpasset til kundens spesifikasjoner. Våre viktigste kunder er BAMA-gruppen, fylkeskommuner, videregående skoler og arbeidsmarkedsbedrifter som Bopro etc. over hele landet.

Vår fokus er på å lage datasystemer som skal være lettes mulig for brukerne å forstå. Dette oppnår vi gjennom høy grad av medvirkning fra brukerne under utviklings- og tilpasningsprosessen.

Vi har kompetanse både på å lage systemer som installeres på din egen PC og nett-baserte systemer. Gjennom å utvikle nettbaserte systemer oppnår vi god tilgjengelighet til funksjonaliteten.

Kontakt oss for å diskutere muligheter for DIN organisasjon, og demonstrasjon av eksisterende verktøy.

Les mer her.

eVarsler er et II-basert verktøy for kvalitetssikring av driftsoppdrag. Produktet er spesielt egnet for oppfølging av aktiviteter i driftsavdelinger ved videregående skoler eller andre enheter av lignende størrelse.

Fagsys og Fagsykurs er skreddersydde datasystemer beregnet på henholdsvis oppfølging av fagopplæring, kvalitetssikring av lærlinger og lærebedrifter, og kursadministrasjon for instruktører i lærebedriftene.

Et enkelt datasystem for å administrere vareabonnement og ‑leveringer. Nå også med Bringut-appen!