Mer detaljert om fellesfag og studiekompetanse

Fellesfag/studiekompetanse består av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnslære. Disse fagene trenger du om du skal få godkjent generell studiekompetanse eller autorisasjon/fagbrev. Vi tilbyr også noen realfag, som lagt til generell studiekompetanse gir spesiell studiekompetanse for enkelte studier.

Generell studiekompetanse

Vil du studere på høgskole og universitet, kreves at du har kompetansebevis eller vitnemål med tilstrekkelig mengde fag. Det er grovt sett fire måter å være kvalifisert til høyere utdanning ved å ha en av følgende:

  1. fullt vitnemål fra 3-årig videregående skole, studieforberedende

  2. 2-årig yrkesutdanning og et påbyggingsår med fire bestemte fellesfag og to programfag

  3. fag/svennebrev og et påbyggingsår med fire bestemte fellesfag

  4. ha karakter i seks bestemte fellesfag, være minst 23 år og ha minst 5 år allsidig praksis (23/5-regelen)

  5. inntak på grunnlag av realkompetanse

Vi tilbyr ulike studier for å få oppfylt fagkravene i fellesfag. Om du har noen fag fra før, tar du kun de fagene du mangler hos oss.

Noen studier krever ekstra fordypning i realfag - spesiell studiekompetanse. Noen av disse realfagene kan du få gjennom oss, se lenger ned i artikkelen.

Påbyggingsår

Har du en yrkesutdanning fra før, eller om du ikke oppfyller 23/5-regelen, kan du ta fellesfagene hos oss som en del av påbygging til eksisterende yrkesfaglig videregående utdanning. Du må da oftest ta programfag fra videregående skole i tillegg til dette for å oppfylle høyere utdannings inntakskrav.

Les mer om påbygging til generell studiekompetanse.

Yrkesfaglige fellesfag

Personer som tar 2- eller 3-årig yrkesfaglig utdanning, trenger norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag (pluss kroppsøving, teoretisk del).

Har du disse fagene, klarer du deg med 2 års læretid (på 2-årige yrkesfaglige utdanninger). For 3-årige helsefaglige utdanninger må du ha disse fagene for å få offentlig autorisasjon.

Spesiell studiekompetanse

Flere høyere studier som arkitekt- og ingeniørstudier, pilotutdanning, legeutdanning m.m. krever ekstra fordypning i realfag - spesiell studiekompetanse. Fagkravene varierer i ulike studier. Kontakt studiestedet for å få nærmere opplysninger.

Vi tilbyr fordypning i matematikk R1, R2 og Fysikk 1.

Realkompetanse og fritak fra fellesfag

Det går an å søke på høyere utdanning uten å ha formell utdanning i alle fagkravene. Studiestedene kan på noen studier etter spesiell vurdering slippe inn søkere som mangler eksamen/standpunktkarakter i enkelte av fagene i inntakskravet. Spør det enkelte studiested om hva som gjelder for studiet du ønsker å søke på.

I yrkesfaglige utdanninger på videregående skole kan du også slippe å ta fellesfagene for å få fagbrev/autorisasjon, forutsatt at du har fått godkjent 5 år eller mer relevant praksis.