Kurssenteret OPUS Bodø er nedlagt, men det finnes fortsatt voksenopplæring og kurs å få. Les videre!

Vil du ha fagbrev i salgsfaget, resepsjonsfaget eller reiselivsfaget? I månedsskiftet januar/februar 2019 planlegger OPUS-ene i Salten å starte et gratis praksiskandidatkurs som fører fram til disse fagene. Dette er teorikurs som ender i en eksamen i november/desember 2019. Vi legger også opp til et nytt kurs med oppstart september/oktober 2019.

Bor du et sted i Salten og vil ha fagbrev i ett av de tre fagene, er du i målgruppa! Vi prioriterer søkere som har en del praksis fra fagfeltet.

Mann i spørsmålstegn

De fleste kursene våre er i hos oss ved Bodø videregående skole midt i byen. Denne artikkelen viser deg veien.

 

Obs: voksenopplæring ved Bodø videregående skole gjennomføres også i studieverksted hos Karrieresenteret i Bodø (i Kariveien 5) og samlingsbasert hos ulike avdelinger ved skolen vår. Kontakt den kursansvarlige for å få vite hvor du skal møte.

 

OK hånd

OPUS Bodø utvikler arbeidssparende og kvalitetssikrende datasystemer for Nordland fylkeskommune og andre samarbeidspartnere. Vår hovedfokus er på web-baserte systemer for lett tilgang.

Opplæringen ved OPUS Bodø følger i hovedsak skoleruta for videregående opplæring i Nordland. Enkelte kortere kurs vil kunne ha undervisning i skoleferiene.

OPUS Bodø er lagt ned fra og med august 2019.

OPUS Bodø var Bodø videregående skoles kurssenter, Senteret var opplærings- og tjenestetilbyder for det offentlige, næringslivet og private i Bodø, Salten og Nordland. Du kan fortsatt få kurs og utdanning i området, les videre.

Fellesfag/studiekompetanse består av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnslære. Disse fagene trenger du om du skal få godkjent generell studiekompetanse eller autorisasjon/fagbrev. Vi tilbyr også noen realfag, som lagt til generell studiekompetanse gir spesiell studiekompetanse for enkelte studier.

På kveldskurs i studiekompetanse har vi satt noen regler for hva du som kursdeltaker skal gjøre. Her er ei lita liste over hva du må gjøre for å få delta på kurset og få godt resultat.