VG1 Teknikk og industriell produksjon

Klikk for stort bilde

VG1 Teknikk og industriell produksjon (også kalt TIP) er inngangsporten til over 50 ulike fagbrev. Hvis du ikke allerede har fått godkjent VG1-fagene gjennom realkompetansevurdering, må du begynne på VG1 TIP for å få fortsette med VG2-utdanningene.

Hvorfor VG1 teknikk og industriell produksjon?
Hvis du vil ha offentlig godkjent utdanning innen arbeide innen for eksempel teknisk industri, skips- eller oljeindustrien, bilverksteder eller innen et av de andre 50 lignende yrkesvalgene, er dette en utdanning for deg. Noen aktuelle fagområder:

  • Industrimekaniker
  • Reparatør lette eller tunge kjøretøy
  • Lakkerer
  • Sveisefaget

 

Forkunnskaper
Du må ha bestått grunnskoleeksamen før du kan starte på dette kurset. Erfaring fra lignende arbeid eller er en fordel, men ingen forutsetning. Personer som gjennom realkompetansevurdering får godkjent praksis fra verksted eller lignende kan få redusert fagkrets.

Har du ikke tilstrekkelig relevant praksis fra før, må du skaffe deg en praksisplass for å få godkjent kurs.

Det er for øvrig nødvendig å kunne grunnleggende bruk av PC-er og å ha tilgang til Internett.

Om kursopplegget
Kurset er organisert under Nettskolen i Nordland, og har det meste av teorien fra læreplanen på nett. Det er samlinger underveis på Bodø videregående skole for å dekke praktiske læreplanmål. Kurset går hver høst, og har fire samlinger. Det er fra januar påfølgende år mulighet til å fortsette på ett av VG2-kursene (se egne kursbeskrivelser). Hvor mye tid og hvor lang tid du må bruke på opplæringen avhenger av hva du har fått godkjent av fag fra før gjennom realkompetansevurdering.

I samlingene gjennomgås sentrale tema fra læreplanen. I mellomperiodene arbeider du med fagstoffet og holder kontakten ved hjelp av datamaskin og/eller telefon.

Kurset er et teorikurs, men med fokus på praktiske økter under samlingene. Noen av deltakerne vil etter VG2 avlegge teorieksamen til fagprøven (praksiskandidateksamen), mens andre vil avlegge en vanlig teorieksamen i studieretningsfagene/programfagene. Det avgjøres i starten av ditt kursløp om du skal ta eksamen som praksiskandidat, elev eller privatist.

Faginnhold
Kurset dekker følgende tema fra læreplanen for VG1 teknikk og produksjon i videregående skole:

  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Produksjon
  • Tekniske tjenester
  • Prosjekt til fordypning (godkjennes ved dokumentasjon av 210 timers praksis i relevant jobb

Hvis du får godkjent VG1 gjennom realkompetansevurdering av tidligere praksis og utdanning, kan du starte direkte på VG2-kursene våre. du finner disse i menyen til venstre.

Datamaskinen er et sentralt verktøy. Gjennom opplegget bruker du et digitalt læringssystem (It's Learning) der du bl.a. leverer og får tilbakemelding på oppgaver. Du får innføring i bruken av dette systemet når du starter.

Se mer informasjon på http://www.vilbli.no

Oppstart, varighet, sted
Det tas inn deltakere fortløpende så lenge det faglig forsvarlig og er ledig plass. Både VG1 og VG2-kursene strekker seg over et halvår hver, der VG1 starter i august/september og VG2 starter i januar. Samlingene på kurset skjer på TIP-avdelinga på Bodø videregående skole.

Eksamen
Som elev vil du få standpunktkarakterer i de fagene du tar opplæring i. Du må da levere de arbeidsoppgaver og delta på prøver som legges til grunn for å kunne sette en standpunktkarakter. Som elev skal du avlegge en offentlig godkjent, praktisk tverrfaglig eksamen som du trenger for å ta fagbrev.

Priser
Kurset er godkjent for studiestøtte fra Statens Lånekasse. Kurset er gratis for deltakere med rett til videregående utdanning iht. Lov om voksenopplæring. Kontakt oss for nærmere informasjon om du ikke har slik rett.

Kontakt
For mer informasjon, kontakt et karrieresenter nær deg.

Slik søker du