Nettbasert tilbud i matematikk R1 og R2 og Fysikk Fy1

Matematikk - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune tilbyr et et nettbasert kvalifiseringstilbud til spesiell studiekompetanse. Du trenger ett eller flere av disse fagene for å komme inn på f.eks. pilot-, lege eller ingeniørutdanning.

Generelt
Målgruppen for kurset er voksne med generell studiekompetanse som har behov for fordypning i realfag for å få spesiell studiekompetanse. I tillegg elever/lærlinger i videregående opplæring som ikke kan få et slikt tilbud ved egen videregående skole.

Undervisningen gis nettbasert gjennom Nettskolen i Nordland

Fagtilbudet
Det blir gitt opplæring i fagene

  • Matematikk R1
  • Matematikk R2
  • Fysikk Fy1

Tekniske krav
Deltakerne må ha PC med tilgang til Internett

Faglige forhold
Det vil være krevende å ta både R1 og R2 på ett skoleår. For mange vil derfor et 2-årig løp være aktuelt.

Vurderingsmåte
Deltakeren kan velge å være privatist eller få standpunktvurdering. Velger en standpunktvurdering vil det bli gitt en formell underveisvurdering gjennom opplæringsløpet og endelig standpunktkarakter. En kan i tillegg måtte avlegge eksamen i fagene. Privatister går bare opp til eksamen i de enkelte fagene, uten flere vurderingssituasjoner.

Oppstart
Det er ingen søknadsfrist og kontinuerlig inntak.

Priser
Dette tilbudet er gratis for voksne med rett til videregående utdanning. Som student i Nettskolen i Nordland er du kvalifisert til studiestøtte fra Statens Lånekasse.

Kontakt
Ta kontakt med nærmeste karrieresenter; www.karrierenordland.no

Slik søker du