Generell studiekompetanse - Nettskolen i Nordland

Studere? No problem! - Klikk for stort bilde

Dette er et nettstudium ved Nettskolen i Nordland.Tilbudet inneholder både fag fra generell studiekompetanse (studiespesialisering) og yrkesfaglige fellesfag. Kurset tar inn nye deltakere kontinuerlig, eller når det er ledig plass. Studieverkstedet er åpent på dagtid, hos Karrieresenteret i Bodø i Kariveien 5.

Studere? No problem! - Klikk for stort bilde

Generelt
Dette kurset baserer seg på at du studerer nettbasert på Nettskolen i Nordland (NiN) og får tilgang til et studieverksted, der du har tilgang til datautstyr, teknisk hjelp og gratis Internett. Du kan både ta generell studiekompetanse og yrkesfaglige fellesfag på denne måten. Kurset tar inn deltakere fortløpende eller når det blir ledig plass.

Faginnhold
Gjennom Nettskolen i Nordland kan du ta seks forskjellige allmenn-/fellesfag, enten på generell studiekompetanse-nivå eller yrkesfaglig nivå for fagene.

  • Norsk (yrkesfaglig, studiespesialisering og påbygging)
  • Engelsk
  • Matematikk (P-varianter og 1T)
  • Naturfag (yrkesfaglig, studiespesialisering og påbygging)
  • Historie (påbygging)
  • Samfunnsfag

 

I tillegg finnes:

  • Matematikk R1 og R2 (hører til spesiell studiekompetanse)
  • Fysikk 1 (hører til spesiell studiekompetanse)

Se flere fagdetaljer hos  Nettskolen i Nordland.

Tidspunkt
På et nettkurs bestemmer du i hovedsak selv når du vil studere. Noen forelesninger på video kan gå direkte fra nettlærer på nærmere angitte tidspunkt. Skal du ha standpunktkarakter, må du avlegge prøver i studieverkstedet, og det er det avsatt faste dager til dette i studieverkstedet (normalt tirsdager og onsdager).

Studieverkstedet er åpent på dagtid, hos Karrieresenteret i Bodø i Kariveien 5. Her kan du også jobbe med skolearbeid i ro og fred.

Eksamen
Som student på Nettskolen i Nordland kan du velge å være privatist. Er du i tillegg tilknyttet et studieverksted (som dette) kan du velge å være standpunktdeltaker. 

Med status som standpunktdeltaker må du følge en gitt framdrift med prøver, innleveringer etc. for å gjøre det mulig å sette standpunktkarakterer i fagene du tar. Tar du norskfaget, er skriftlig eksamen uansett obligatorisk. I de øvrige fagene kan du trekkes ut til eksamen ut fra bestemte kriterier (et bestemt antall totalt).

Som privatist må du avlegge muntlige og evt. skriftlige eksamener i alle fag du tar. Eksamen avlegges hvert halvår, og som privatist må du melde deg opp til eksamen selv.

Hvis du vil forbedre karakterer fra tidligere, har du ikke anledning til å være standpunktdeltaker.

Priser
Dette tilbudet er gratis for voksne med rett til videregående utdanning. Som student i NiN er du kvalifisert til studiestøtte fra Statens Lånekasse.

Har du voksenrett, får du låne lærebøker gratis hos skolebiblioteket vårt. I motsatt fall må du skaffe lærebøker selv.

Kontakt
For nærmere informasjon, kontakt Karrieresenteret i Bodø  tlf. 75 65 15 60.

Slik søker du