Studiekompetanse

Fellesfag/studiekompetanse

Fellesfag/studiekompetanse består av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnslære. Disse fagene trenger du om du skal få godkjent generell studiekompetanse eller autorisasjon/fagbrev. Vi tilbyr også noen realfag, som lagt til generell studiekompetanse gir spesiell studiekompetanse for enkelte studier.

Fargeklatt-dame - Klikk for stort bilde

Generell og spesiell studiekompetanse

Vil du studere på høgskole og universitet, kreves at du har kompetansebevis eller vitnemål med tilstrekkelig mengde fag. Vi tilbyr ulike studier for å få oppfylt fagkravene i fellesfag. Om du har noen fag fra før, tar du kun de fagene du mangler hos oss.

Noen studier krever ekstra fordypning i realfag - spesiell studiekompetanse. Noen av disse realfagene kan du få gjennom oss.

Yrkesfaglige fellesfag

Personer som tar 2- eller 3-årig yrkesfaglig utdanning, trenger de yrkesfaglige variantene av norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.. Bortsett fra kroppsøving, tilbyr utdanning i disse fagene.

For å få vite mer om fellesfag og studiekompetanse, les denne artikkelen.

Matematikk

Nordland fylkeskommune tilbyr et et nettbasert kvalifiseringstilbud til spesiell studiekompetanse. Du trenger ett eller flere av disse fagene for å komme inn på f.eks. pilot-, lege eller ingeniørutdanning.

Dette er et nettstudium ved Nettskolen i Nordland.Tilbudet inneholder både fag fra generell studiekompetanse (studiespesialisering) og yrkesfaglige fellesfag. Kurset tar inn nye deltakere kontinuerlig, eller når det er ledig plass. Studieverkstedet er åpent på dagtid, hos Karrieresenteret i Bodø i Kariveien 5.