Service og samferdsel

Service- og samferdselsfagene

Det finnes flere typer kurs rettet mot arbeid som kontor- og servicemedarbeider. Blant disse finner du fagopplæring til kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget.  Noen kurs er kun på nett gjennom Nettskolen i Nordland, noen er samlingsbasert i klasserom pluss nett.

Kontor- og serviceyrker krever god mengde og dybde i ulike typer kompetanse.

Nettskolen i Nordland tilbyr nettbasert opplæring i noen av fagene, se nærmere på nettsidene deres.

Ellers, arrangerer OPUS Meløy og OPUS Saltdal etter behov samlingsbaserte praksiskandidatkurs (også i Bodø) som fører fram til teorieksamener innen service, som igjen kan gi deg fagbrev i salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, sikkerhetsfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget. Kontakt disse for mer informasjon.

Vil du ha fagbrev i salgsfaget, resepsjonsfaget eller reiselivsfaget? I månedsskiftet januar/februar 2019 planlegger OPUS-ene i Salten å starte et gratis praksiskandidatkurs som fører fram til disse fagene. Dette er teorikurs som ender i en eksamen i november/desember 2019. Vi legger også opp til et nytt kurs med oppstart september/oktober 2019.

Bor du et sted i Salten og vil ha fagbrev i ett av de tre fagene, er du i målgruppa! Vi prioriterer søkere som har en del praksis fra fagfeltet.