Søke på studiekompetanse-kurs i år?

lærende ugle - Klikk for stort bilde OPUS Bodø har flere kurstilbud innen studiekompetanse-fagene, spesielt fokusert på fag som oppfyller teorikravet til 23/5-regelen for høyere utdanning. Her finner du en kort oversikt over hvilke varianter som finnes, fordelene og ulempene med hver variant, og hvordan du søker.

Generell studiekompetanse

På denne siden får du informasjon om våre kurs som fører til generell studiekompetanse:

 1. Generell studiekompetanse på Nettskolen i Nordland
 2. Generell studiekompetanse på kveldstid
 3. Generell studiekompetanse på dagtid

 

Om fagvalg:

Uansett kursvariant, trenger du ikke å delta på alle fag. Du velger fagene du har bruk for.

Vi har ikke kurs i alle fag som trengs for dem som trenger vanlig påbyggingsår til generell studiekompetanse. De som trenger fullt påbyggingsår og ikke kan eller vil bruke 23/5-regelen for inntak til høyere utdanning, må i tillegg ta kroppsøving fra VG3 og et programfag fra studiespesialisering VG2 eller VG3 som privatist. Vi har ikke kurs i disse.

De som har fagbrev og dermed trenger et redusert påbyggingsår, får imidlertid alle fag de trenger på våre kurs. 

 

Skal du forbedre eksisterende ståkarakterer?

En ny regel fra 2016 er at personer som har bestått-karakter fra før i et fag, IKKE kan få ny standpunktvurdering i faget, men må avlegge privatisteksamen for å få ny karakter. Dette vil gjelde om du deltar på de av kursene våre som normalt vil gi standpunktvurdering, altså nettkurs og dagkurs. Du kan likevel velge å delta på kursene på vanlig måte med oppgaver og innleveringer for å få grundig og fortløpende tilbakemelding om din faglige status, men får ingen formelt gjeldende karaktererer underveis, siden den eneste måten å forbedre en eksisterende ståkarakter er gjennom en eller flere privatisteksamener i faget.

 

Finansiering 

Lånekassen kan gi støtte til alle tre kurstypene. Deltar du på kurs som har skolepenger, kan du få ekstra studielån for å finansiere dette. Antall fag du tar bestemmer en studiebelastningsprosent, og dette er med på å styre hva du får i studiestøtte. Det er Lånekassen selv som bestemmer om du får støtte eller ikke, så spørsmål om dette må rettes dit. Du finner ellers mye nyttig informasjon på nettsidene deres.

 

Generell studiekompetanse på Nettskolen i Nordland

businessmen-786091.jpg - Klikk for stort bilde

Generelt

Dette er et svært fleksibelt kursopplegg som passer for alle som ønsker å benytte seg av sin voksenrett. De med voksenrett (over 25 år og ikke fullført videregående skole) har prioritert plass . Andre kan også komme inn hvis det er ledig plass.

Pluss

 • Inntak hele året
 • Stort antall fag å velge mellom, også yrkesfaglige varianter av fellesfagene
 • Gratis, også utlån av lærebøker til dem som har voksenrett
 • Fleksibelt når det gjelder tid og sted for å studere
 • Fleksibelt med tanke på hvor lenge du kan bruke pr. fag
 • Individuelt tilpassede studieløp
 • Valgbart om du vil være elev eller privatist. Elevstatus og standpunktkarakterer kan gis til dem som ikke har bestått faget fra før.

Minus

 • Ikke skoleopplegg med klasseundervisning, du mister det fysiske læringsfellesskapet
 • Færre lærertimer enn på dag- og kveldskursene, ingen eller liten lokal veiledning
 • Krever mer disiplin og innsats fra deg for å gjennomføre
 • Du er ikke garantert å bli tatt inn i de fag du trenger på et bestemt tidspunkt: Ventelister.
 • Har du ikke voksenrett, blir du ikke prioritert.

Du søker slik

 • Fyll ut elektronisk søknad til Nordland fylkeskommune på vigo Voksenopplæring
 • Søknadsfrist: ingen. Du kan søke hele året fordi det også er inntak hele året.

 

Generell studiekompetanse på kveldstid

måne bak en sky - Klikk for stort bilde

 

Generelt

Dette er et kurs spesielt egnet for dem som ønsker klasseromsundervisning, men ikke har tid eller økonomi til å delta på dagkurs

Pluss

 • Du deltar i en klasse og du får et fysisk læringsfellesskap med andre kursdeltakere
 • De fleste i klassen starter på felles tidspunkt
 • Frivillig oppmøte, du trenger ikke å møte hvis du ikke har anledning en kveld.
 • Du kan også delta samlingssteder utenom Bodø eller hjemmefra (undervisning via video)
 • Second-chance-garanti: du får ta kurset en gang til gratis om du ikke består eksamen første gang, forutsett at du oppfyller krav til oppmøte og eventuelle obligatoriske innleveringer.
 • Vi sender ut undervisningen via lyd/bilde, så du kan være aktiv deltaker i undervisninga med selv om du ikke kan være med i klasserommet.
 • Vi tar opp og kringkaster opplæringsøktene så det er mulig å se opptak av undervisninga i ettertid, f.eks. hvis du ikke hadde anledning til å være tilstede en bestemt kveld.

Minus

 • Skolepenger (middels dyrt)
 • Du må skaffe lærebøker selv
 • Færre lærertimer enn på dagkurset
 • Du må være privatist og ta alle eksamener i fagene
 • Vi har ofte for få deltakere i engelsk og samfunnsfag til å starte disse fagene

Hvordan søke

 • Fyll ut et papirbasert søknadsskjema som du får ved å sende en e-post til opus.bodo@nfk.no eller kontakter oss på 75 65 17 50. Du kan også få denne studiekontrakten på e-post hvis du har utskriftsmuligheter.
 • Søknadsfrist er 1. september. Vi tar inn deltakere etter dette også hvis det er ledig plass.

 

 

Generell studiekompetanse på dagtid

sol bak en sky - Klikk for stort bilde

Generelt

Dette er et kurs for dem som ønsker et kurs som ligner mest mulig på vanlig skole og som har tid og økonomi til å delta på kurset.

Pluss

 • Du deltar i en klasse og du får et fysisk læringsfellesskap med andre kursdeltakere
 • De fleste i klassen starter på felles tidspunkt og følger hverandre gjennom året.
 • Mange lærertimer i hvert fag
 • Prøver og innleveringer sørger for at du blir dratt gjennom studiet og får mange faglige tilbakemeldinger om ditt ståsted underveis
 • Mulighet til elevstatus og standpunktkarakterer for dem som får dekket skolepengene hos NAV, Nordland fylkeskommune eller kommunen.
 • De som har elevstatus trekkes ut til et utvalg eksamener og trenger derfor ikke å ta alle.
 • Eleveksamener er inkludert og er gratis.

Minus

 • Skolepenger. Dyrt (maksgrense pr. skoleår på ca. 62.000).
 • Du må skaffe lærebøker selv
 • Tvungent oppmøte - de som har elevstatus kan miste denne og falle ned på privatiststatus eller miste vurderingen ved stort fravær
 • Det kan bli fullt på enkelte fag (typisk norsk, matematikk og historie)
 • Kostnaden til privatisteksamener må dekkes av den enkelte.

Hvordan søke

 • Fyll ut et papirbasert søknadsskjema som du får ved å sende en e-post til opus.bodo@nfk.no eller kontakter oss på 75 65 17 50. Du kan også få denne studiekontrakten på e-post hvis du har utskriftsmuligheter.
 • Søknadsfrist er 1. juni. Vi tar inn deltakere etter dette også hvis det er ledig plass.

 

Andre ressurser:

 
 
 
 
Fant du det du lette etter?