Fagbrev i salgsfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget

Klikk for stort bildeVil du ha fagbrev i salgsfaget, resepsjonsfaget eller reiselivsfaget? I månedsskiftet januar/februar 2019 planlegger OPUS-ene i Salten å starte et gratis praksiskandidatkurs som fører fram til disse fagene. Dette er teorikurs som ender i en eksamen i november/desember 2019. Vi legger også opp til et nytt kurs med oppstart september/oktober 2019.

Bor du et sted i Salten og vil ha fagbrev i ett av de tre fagene, er du i målgruppa! Vi prioriterer søkere som har en del praksis fra fagfeltet.

Generelt
Kurset er beregnet på deg som jobber innen salg, reiseliv eller resepsjon og som vil ha fagbrev i faget ditt. Kanskje jobber du ikke bransjen for tiden, men har en del praksis fra yrkene fra før? Det går også bra! 

Dette kurset er et eksamensforberedende kombinert kurs som bruker en kombinasjon av tradisjonelle og moderne undervisningsmetoder. Samlinger og annen undervisning er fordelt i perioden januar til desember, på en slik måte at vi unngår ferietid og perioder med stort trykk i bransjen. I kurset får du gjennomgått teorien som er nødvendig å kunne for å bestå den 5-timers praksiskandidateksamenen i faget ditt. Har du 5 års godkjent praksis, kan du avlegge fagprøven og få på plass fagbrevet rett etterpå.

Kurset baserer seg på to obligatoriske fysiske samlinger i klasserom i Bodø, og flere samlinger der vi ikke legger opp til at du må være fysisk tilstede. På de obligatoriske samlingene kan du eventuelt også delta som fjerndeltaker over lyd/video om du ikke har mulighet til å møte fysisk. Dersom det er et rom med videokonferansemuligheter i nærheten av der du bor/arbeider, kan du delta derfra, eller hjemmefra hvis ingenting annet er mulig for deg. Vi anbefaler imidlertid sterkt å delta fysisk på samlingene hvis du har mulighet til det. På samlingene uten obligatorisk oppmøte kan du velge å møte eller være fjerndeltaker.

Som et siste element i opplæringen ser du på korte, temabaserte opplæringsvideoer på mobilen, nettbrettet eller datamaskinen når du har tid.

Som deltaker skal du gjøre noen oppgaver underveis. Disse skal leveres til læreren for kommentarer. Dette er fordi det er spesielt viktig at du lærer deg å skrive det du kan, så du er godt trent i dette til den skriftlige eksamenen etter slutten av kurset.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Faginnhold
Kurset er en overordnet pakke med kurs som inkluderer alle de tre nevnte fagområdene, og der deltakerne deltar på noe felles og noe i faggrupper. I kurset går vi gjennom faginnholdet som trengs for å bestå praksiskandidateksamen i hvert av fagene:

 • Salgsfaget:
  • Relevante tema fra vg1 Service og samferdsel
  • Relevante tema fra vg2 Salg, service og sikkerhet med fokus på kobling til vg3 Salgsfaget
 • Resepsjonsfaget:
  • Relevante tema fra vg1 Service og samferdsel
  • Relevante tema fra vg2 Reiseliv med fokus på kobling til vg3 Resepsjonsfaget
 • Reiselivsfaget :
  • Relevante tema fra vg1 Service og samferdsel
  • Relevante tema fra vg2 Reiseliv med fokus på kobling til vg3 Reiselivsfaget

Kurset består av en kombinasjon av fysiske samlinger, undervisning med bruk av video over nett, og nettforelesninger/videoer. Du kan derfor delta selv om du ikke kan være med i klasserommet i Bodø.

Inntakskrav
Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende og flerspråklige må ha tilstrekkelige norskkunnskaper (vil måtte vurderes individuelt, f.eks. via en kartleggingstest) for å kunne delta på dette kurset. Flerspråklige bør være på språknivå B1 eller bedre for å klare å fullføre kurset.

Tidspunkt og sted
Startsamling - kick-off - for første kurs er planlagt med fredag 1. februar kl. 17:30-21:00 og lørdag 2. februar 2019 kl. 09:00-15:00, i Bodø videregående skoles lokaler i 3. etasje i A-blokka, Amtm. Hegges vei 3/4, rom A315.

Tidspunkt for videre samlinger får du vite ved påmelding.

Eksamen
Som deltaker på dette eksamensforberedende kurset skal du være praksiskandidat. Dette betyr at du må melde deg opp til og avlegge praksiskandidateksamen i faget. Praksiskandidateksamen er en 5-timers skriftlig eksamen, og er lagt til november/desember.

Du melder deg selv opp til privatisteksamen innen fristen 15. september 2019. Det er ingen eksamensavgift på dette kurset, fordi det får finansiering fra Nordland fylkeskommune, men du må huske på å si fra om dette på påmeldingsskjemaet.

Priser
Kurset er gratis for deltakerne. Deltakerne må imidlertid selv skaffe og kjøpe relevante lærebøker.

Påmelding
Du fyller ut en nettsøknad slik: Logg inn på www.vigo.no og velg "søknad for voksne". Du får fram et søknadsskjema. Merk denne nettsøknaden med kodeordet "KNEIS-2019", og kontakt oss eller nærmeste karrieresenter dersom du trenger hjelp. Først-til-mølla-prinsippet gjelder, og ved inntaket prioriterer vi søkere med voksenrett og minst fire års praksis i faget (alle kan likevel søke).

Påmeldingsfristen er 19. november 2018 for kurs 1 og 1. september 2019 for kurs 2.

Kontakt
Er du interessert og vil vite mer, kontakt et av OPUS-sentrene i nærheten. Kontaktpersoner er:

 • Saltdal videregående skole - OPUS Saltdal: Nina Hylbak, ninhyl@vgs.nfk.no
 • Meløy videregående skole - OPUS Meløy: John H. Bottolfsen, johbot@vgs.nfk.no
 • Fauske videregående skole - OPUS Fauske: Roger Leivseth, roglei@vgs.nfk.no
 • Bodø videregående skole har dessverre ingen kontaktperson, kontakt en av de andre sentrene.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte og om justeringer av kursopplegget underveis.