Du er her:

Dagkurs i studiekompetanse

Klikk for stort bilde På dette kurset kan du ta fellesfagene som gir teorigrunnlaget for å komme inn på de fleste studier på universiteter og høgskoler i Norge.  Kurset er likt vanlig videregående skole i organisering, med mye klasseromsundervisning. Neste kurs starter 20. august 2018 kl. 10:20 i våre lokaler hos Bodø videregående skole.

Generelt
Kanskje du mangler fag for å få generell studiekompetanse eller at du har søkt inntak til høyere utdanning på realkompetanse og ikke kommer inn?

Dette anerkjente kurset gir teorigrunnlaget for å komme inn på de fleste høgskoler og universiteter. Er du minst 23 år gammel det året du skal søke høyere utdanning og har 5 års allsidig praksis og/eller utdanning, oppfyller dette kurset kravet til generell studiekompetanse. Les på Samordna opptak for å få mer informasjon om 23/5-regelen. Det kan under bestemte omstendigheter være mulig å starte på andre tidspunkter enn normal oppstart. Ta kontakt for å få vite mer om dette. 

Har du ikke fagbrev, og oppfyller du ikke 23/5-regelen, men vil likevel ha studiekompetanse? Les om PÅBYGGING til generell studiekompetanse her.

Inntakskrav
Kvinnelig student med bok i fanget - Klikk for stort bilde Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende og ha tilstrekkelige norskkunnskaper (vil måtte vurderes individuelt, f.eks. via en kartleggingstest) for å kunne delta på dette kurset. Flerspråklige må erfaringsmessig være på nivå B1 eller bedre for å klare å fullføre kurset, og vi setter derfor norskspråklig inntakskrav til B1 eller bedre. 

Deltakere som fortsatt har ungdomsrett, men ikke ønsker å delta på vanlig videregående skole, vurderes spesielt.

Kurset er et komprimert løp og svært arbeidskrevende, og krever derfor en jevn og høy arbeidsinnsats fra deg gjennom hele skoleåret. Du må derfor være godt motivert for å få til å gjennomføre opplegget. Du kan også eventuelt vurdere å fordele fagene over lengre tid - f.eks. to eller tre fag pr. år over to år.

Faginnhold
Kurset Generell studiekompetanse dagtid gir deg opplæringen som må til for å bestå eksamen i eksamen i de seks fellesfagene med varianter. Er du usikker på fagbehovet ditt, vil Karrieresenteret i Bodø eller OPUS Bodø kunne hjelpe deg.

Skal du ta yrkesutdanning og mangler yrkesfaglige fellesfag, er det også mulig å delta på dette kurset. De fleste fagene som tilbys på kurset har imidlertid et større faginnhold enn det du egentlig trenger, men som bonus kan du få muligheten til å søke deg til høgskoler og universiteter hvis du skulle ønske det senere.

Fagnavn Fagkoder Tidsrom Beskrivelse
Norsk vg1-vg3 NOR1211 m.fl. aug-jun Fag fra studiespesialisering (og vg3 påbygging)
Norsk støttetimer NOR+ aug-jun Støttetimer i norsk for å gi flerspråklige bedre muligheter til å lykkes i fagene.
Engelsk ENG1002/ENG1003 aug-jun Fag fra vg1 studiespesialisering og vg2 yrkesfag
Matematikk 1P MAT1011 aug-jan Fag fra vg1 studiespesialisering
Matematikk 2P MAT1015 jan-jun Fag fra vg2 studiespesialisering
Matematikk 1P-Y MAT1001 aug-nov Fag fra vg1 yrkesfag
Matematikk 2P-Y MAT1005 nov-jun Fag fra vg3 påbygging
Naturfag NAT1002/NAT1003 aug-jun Fag fra vg1 studiespesialisering (og vg3 påbygging)
Historie HIS1003 aug-jun Fag fra vg3 påbygging. Trenger du karakter i historiefaget fra vg2 og vg3 studiespesialisering (HIS1002), er det noe fagstoff fra eldre historie som du må lese deg opp på selv.
Samfunnsfag SAF1001 aug-jun Fag fra vg1 studiespesialisering og vg2 yrkesfag

Se Samordna opptak sine nettsider og Eksamensseksjonen ved Nordland fylkeskommune om kravene til generell studiekompetanse for inntak, både fagkrav og kravene til praksis/utdanning i 23/5-regelen.

Eksamen
Utgangspunktet for dette kurset er at deltakerne har elevstatus og skal ha inntil tre eksamener ved slutten av kurset. Obligatorisk er norsk skriftlig eksamen, og utenom dette trekkes deltakerne som tar alle fag ut i to eksamener til. 

Viktig: Har du bestått karakter i faget fra før og ønsker å forbedre karakteren, kan du ikke få standpunktvurdering i faget. Du MÅ da avlegge privatisteksamen(er) i faget. Du kan imidlertid delta på prøver og innleveringer som vanlig for å få forløpende tilbakemeldinger om det faglige nivået ditt før du avlegger privatisteksamenene.

Alle eksamenene avlegges normalt på slutten av vårsemesteret.

Priser
Dette er et betalingskurs. Se prisene nederst i artikkelen. Det er satt en makspris. Du betaler aldri mer enn kr 61.500,- pr skoleår, selv om du et skoleår velger fag som tilsammen koster mer enn denne summen. Kostnader til skolebøker og eventuelle privatisteksamener må du dekke selv.

Kurset er godkjent for studiestøtte fra Statens Lånekasse. Beregn mulig støttebeløp her.

Kontakt
For nærmere informasjon, kontakt OPUS Bodø v/Jan-Martin Sørensen, jansor@vgs.nfk.no, tlf. 75 65 17 70/50.

Slik søker du

Prisliste generell studiekompetanse dag, 2018-2019
Fag Fagkode og nivå Oppstart Timeomfang
Pris
Norsk NOR1211++/NOR1231++, VG1-VG3 August
ca. 340 timer
kr 25.400,-
Norsk støtte NOR+, for flerspråklige Etter avtale ca. 20 timer
kr 9.400,-
Engelsk ENG1002, VG1 August
ca. 150 timer
kr 14.600,-
Matematikk 1P+2P MAT1011, 1015, VG1-VG2 August
ca. 220 timer
kr 20.300,-
Matematikk 1P MAT1011, VG1 August
ca. 140 timer
kr 13.500,-
Matematikk 2P MAT1015, VG2 Januar
ca. 85 timer
kr 8.100,-
Matematikk 1P-Y MAT1001, VG1 yrkesfag August
ca. 85 timer
kr 8.100,-
Matematikk 2P-Y MAT1005, VG3 November
ca. 140 timer
kr 13.500,-
Naturfag NAT1002/NAT1003, VG1 August
ca. 150 timer
kr 13.900,-
Historie HIS1003, VG3 August
ca. 130 timer
kr 12.200,-
Samfunnsfag SAF1001, VG1 August
ca. 75 timer
kr 7.100,-

Dette er prislista for betalingskurs i generell studiekompetanse på dagtid. Uansett fagpris betaler du maksimalt kr 61.500,- pr. skoleår for å delta på dette kurset. Kurset er godkjent av Lånekassen for studiefinansiering.
Fant du det du lette etter?