Du er her:

Kanskje går du på universitetet neste høst?

Klikk for stort bildeDet kan være lurt å planlegge i god tid i forveien, ikke minst når det gjelder utdanning. Da kan du ikke bare å stikke innom butikken og kjøpe det du trenger, men må investere mye av din egen tid for å nå utdanningsmålet ditt. Har du fagene som trengs eller karaktersnittet som trengs for å få det yrket du ønsker deg?

Kanskje du vil ha vår hjelp til å få fagene og karakternivået du trenger?

Generell studiekompetanse
På de fleste studier i høyere utdanning er det nødvendig med generell studiekompetanse fra videregående skole for å komme inn. Du har generell studiekompetanse hvis du har fullført studieforberedende videregående skole, eller om du har gått yrkesfag og et påbyggingsår.

Mangler du fag for å ta studiekompetanse eller har for dårlige karakterer, kan vi kanskje hjelpe deg med noe av dette - les videre!

23/5-regelen
For voksne som ikke har fullført videregående skole eller har dårlige karakterer fra videregående skole, finnes en snarvei som kalles "23/5-regelen". Noe forenklet går dette ut på at du får studiekompetanse hvis du søker høyere utdanning tidligst det året du fyller 23 år, og har 5 år med jobb eller skolegang. Kravet er da ikke lenger full videregående skole for studiekompetanse - det er nok med vurdering i seks definerte fellesfag fra studieforberedende program i videregående skole:

  1. Norsk 
  2. Matematikk 1P+2P
  3. Naturfag 
  4. Historie 
  5. Engelsk (tilsvarer samme fag fra yrkesfag)
  6. Samfunnsfag (tilsvarer samme fag fra yrkesfag)

Disse fagene har vi klasseromskurs i på dagtid og som klasseroms- og streamede kurs på kveldstid, og som nettkurs via Nettskolen i Nordland.

Les mer her og få studiekontrakt her.

Påbygging
Har du gått yrkesfag men ikke mer, kan du likevel utdanne deg videre, men må da vanligvis ta påbyggingsår for å få fagene du trenger. De som har gått yrkesfag, har hatt tilstrekkelig engelsk og samfunnsfag, men for lite norsk, matematikk, naturfag og må fylle på disse, og må ta HELE historiefaget.

Har du tatt fagbrev, er det altså nok med norsk, matematikk 2P-Y, naturfag og historie påbygging. Da kan vi hjelpe deg med kurs i alle fagene.

Hvis du IKKE har fagbrev, må du i tillegg ta et valgt programfag fra SF vg2 eller vg3 og kroppsøving på vg3-nivå. Disse fagene har vi ikke kurs i nå, så du må ta disse som privatist eller be om å få være delkurselev ved en videregående skole.

Les mer her og få studiekontrakt her.

Spesiell studiekompetanse
Noen studier krever spesiell studiekompetanse i tillegg til generell studiekompetanse. Da må du også ha valgt noen spesielle realfag som varierer etter hva slags studium du vil gå, og det gjelder f.eks. matematikk i R-versjonene, fysikk, biologi eller kjemi.

Gjennom Nettskolen i Nordland og Karrieresenteret i Bodø hjelper vi deg med å få kurs i Matematikk R1, R2 og Fysikk 1. De øvrige fagene som gir spesiell studiekompetanse har vi ikke kurs i nå, så om du trenger dem, må du ta dem som privatist eller be om å få være delkurselev ved en videregående skole. 

Les mer her.